MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

ZEKAT

9786057596178 ANKARA OKULU YAYINLARI MUSA CARULLAH BİGİYEV
GTIN: 9786057596178
Basım Tarihi : Ağustos
Basım Tarihi : Aug 24 2019 12:00AM
Basım Tarihi : Aug 24 2019 12:00AM
Stok: 34
Teslim süresi
23 Ocak 2020 Perşembe
Kategoriler
Musa Carullah Bigiyef (1875-1949) Kazan'ın Rostov şehrinde doğmuş; Buhara Mısır Hicaz Şam ve Hindistan'da tahsil görmüş; hayatını İslamî ilimlere ve Müslümanların çeşitli dinî siyasi sosyal ve kültürel meselelerine adamış çalışkan dürüst dindar vatansever; yüksek medeni cesarete eleştirel ve özgür düşünceye sahip büyük bir İslam âlimi ve mücahididir.Musa Carullah elinizde bulunan Zekât kitabında devlete verilen vergilerin zekâttan sayılması görüşüne karşı çıkmış ve devletin tahsil ettiği vergilerin İslam'ın "zekât"ına denk olamayacağını savunmuştur. Ona göre zekât ve öşür İslam'ın şartıdır; onlarda ibadet manası asıldır; zekâtın halis olması yani herhangi bir hak veya fayda karşılığında olmaması gerekir. Ayrıca Musa Carullah bu kitapta özellikle günümüz iktisadi ve ticari hayatında ortaya çıkan karz borç kredi ve itibar konuları ile riba/faiz muameleleri hakkında çeşitli iktisatçıların ve İslam hukukçularının görüşlerini özetleyerek ihtiyaç yardım ve borç amacıyla alınan karz ve kredilerde faizin haram olduğunu çünkü bu tür faaliyetlerin "ihsan" esası üzerine kurulduğunu; ancak kazanç kar ve ticari faaliyetler için alınan karz ve kredilerde ise faidenin/faizin helal olduğunu çünkü bu tür faaliyetlerin faidede/faizde ortaklık esası üzerine kurulduğunu savunmuştur.Günümüzde din hukuk iktisat ve siyaset açılarından çok önemli olan faiz banka ve kredi meseleleriyle ilgili böyle bir eseri neşretmekteki amacımız Musa Carullah'ın yukarıda özetlenen görüşlerinin leh veya aleyhinde bir tavır almak değil sadece onun eserini günümüz okuyucularının anlayabileceği bir dille yeniden yayımlayarak hayatını dini ve vatanı uğrunda feda etmiş bir ilim adamına karşı milletçe şükran borcumuzu ödemeye çalışmaktır
Ürün Özellikleri
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Ağustos
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
ISBN 9786057596178
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Aug 24 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Aug 24 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE
Ürün Özellikleri
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Ağustos
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
ISBN 9786057596178
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Aug 24 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ANKARA OKULU YAYINLARI
Yazar MUSA CARULLAH BİGİYEV
Basım Tarihi Aug 24 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 231
ISBN 9786057596178
Basım Dili TÜRKÇE