Siyer İlim Tarih Dergisi - 5. Sayı

Siyer İlim Tarih Dergisi - 5. Sayı
Yazar: Kolektif

Yayınevi: Siyer Yayınları
ISBN
2770000021487
Boyut
135-210
Basım Yeri
İstanbul
Baskı
1
Basım Tarihi
2019-03
Çeviren
Kollektif
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Stok Miktarı: 0
15,00 TL
2770000021487
60110
Siyer İlim Tarih Dergisi - 5. Sayı
Siyer İlim Tarih Dergisi - 5. Sayı
Siyer Yayınları
15.00
SİYER (AKTÜEL) DERGİSİ'NİN 5. SAYISI ÇIKTI
3 AYLIK İLİM, TARİH ve KÜLTÜR DERGİSİ
Ocak- Şubat-Mart / Sayı: 05


Miladî 2018 yılının bu ilk sayısı ile yine karşınızdayız. Geride bıraktığımız senenin genel bir muhasebesini yaptığımızda dergimizin ülkemizde bu nevi sadece belli bir ko¬nuyu merkeze alarak yayın yapan süreli yayınlar alanında yeni bir ses ve farklı bir atmosfer oluşturduğunu siz değer¬li okuyucularımızdan gelen teveccühler neticesinde görmekteyiz. Bunun ile bir¬likte şunu rahatlıkla söyleyebileceğimi¬zi düşünüyoruz:
Genelde siyer müktesebatı ve hadisler üzerinden Hz. Peygamber'i (sas) anlama ve anlatma süreçlerinde ortaya çıkan ifrat ve tefrit yaklaşımlı söylemler olmadan da mutedil, Kur'ân'ın ve tarihî gerçekli¬liklerin ışığında Hz. Peygamber'i (sas) ve ashâbını anlamanın ve anlatabilmenin orta bir yolunun mümkün olabilirliğini bir nebze olsun göstermeyi başarabildi¬ğimizi düşünüyoruz. Tüm tecrübesizlik ve noksanlıklarımıza rağmen... Hele ki günümüzde sosyal medya ve farklı plat¬formlarda yaşanan bir takım aşırılıkları gördüğümüzde, gerçekleştirmeye çalış¬tığımız bu mutedil yolun ümmetin gele¬ceği açısından ne denli önemli bir usûl olduğunu daha iyi kavramaktayız.
Geçen sayılardan hatırlayacağınız üze¬re seçtiğimiz kapak konularımız temel İslâmî kaynaklar/kavramları ile (Kur'ân, sünnet, hadis ve sahâbe) siyerin müna¬sebetlerini işlemeye çalışmıştık. Her biri inanç ve amel boyutunda bir Müslüma¬nın temel referansları olan bu kavram¬lar ile siyerin irtibatını araştırmak ile siyerin kendi başına müstakil bir ilmi alanı olmasının yanında esasen büyük İslâm düşünce havzasının bir ürünü ol¬duğu vurgusuna dikkatleri çekmek is¬tedik. Bu sayımızdan itibaren ise günü¬müzde sıklıkla dile getirdiğimiz, pekçok ilmi ve toplumsal platformalarda, doğu¬da ve batıda bir çok insanın artık gün¬lük hayatını da geleceğini de yakından ilgilendiren bazı İslâmî kavram ve de¬ğerleri siyer penceresinden işlemeye ça¬lışacağız. Bu sayımız için ele aldığımız kavram ise cihaddır.
Ümmetin ve insanlığın cihad ile imtihanı
Yüzlerce ayet-i kerimede ve hadis-i şerif¬lerde farklı ifade biçimlerinde yer alan nebevî mirasın önemli bir kavramı olan cihad, diğer kardeş kavramlarda/değer¬lerde olduğu gibi kıymetsiz ellerde de¬ğersizleştirilme çalışmalarına maruz kal¬mıştır ne yazık ki. Üstad Said Nursî'nin veciz ifadesiyle söylersek manzara-yı umumi aynen şöyledir: "Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hami-yet libasını giymiş. Cihada, bağy ismi ta¬kılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, sûretlerini mübadele etmişler."
Cihad gibi insanı; nefsine, insanlara, madde ve tabiata kul ve köle olmaktan kurtaran bir kavram/değer, günümüz¬de bunun tam tersi bir mana ile anla¬şılıyor ve yaşanıyor. Peki bu kavramın Kur'ân-ı Kerîm'de, Hz. Peygamber (sas) ve ashâbın dünyasındaki yeri neydi ve nasıl anlaşılıyor ve yaşanıyordu?
İşte bu sayımızda bu sorunun yanıtları¬nı değerli araştırmacı hocalarımızın ya¬zıları üzerinden anlamaya çalışacağız.


Bu sayımızda kimler var?
"İslâm'ın Zirvesi Cihad" başlığı altındaki kapak konumuzu Ahmet Özel, Abdulha¬mit Birışık, Muhammed Emin Yıldırım ho¬calarımızın yazılarıyla değerlendirmeye çalıştık. Söyleşi bölümümüzün bu sayı¬daki konuğu Âdem Apak hocamız oldu. Oldukça ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleş¬tirdik kendisiyle. Ayrıca "İlk hicret yur¬du Habeşistan" yazısı ile Levent Öztürk hocamız ve "Nebevi Mirasın Müdevvini: ez-Zührî" yazısı ile de Recep Gürkan Gök¬taş
bu sayımızı zenginleştiren kalemler arasında yer almıştır.
"Asr-ı Saâdet'ten Günümüze Cihad" başlı¬ğı altında ele aldığımız dosya bölümün¬de ise Ahmet Yaman, Yusuf Ziya Keskin, Cafer Karadaş, Hülya Terzioğlu hocala¬rımızın yazılarını bulacaksınız.
Miladî 2018 yılının tüm insanlığa ve alem-i İslâm'a barış, huzur ve esenlik getirmesi duasıyla...
 • Açıklama
  • SİYER (AKTÜEL) DERGİSİ'NİN 5. SAYISI ÇIKTI
   3 AYLIK İLİM, TARİH ve KÜLTÜR DERGİSİ
   Ocak- Şubat-Mart / Sayı: 05


   Miladî 2018 yılının bu ilk sayısı ile yine karşınızdayız. Geride bıraktığımız senenin genel bir muhasebesini yaptığımızda dergimizin ülkemizde bu nevi sadece belli bir ko¬nuyu merkeze alarak yayın yapan süreli yayınlar alanında yeni bir ses ve farklı bir atmosfer oluşturduğunu siz değer¬li okuyucularımızdan gelen teveccühler neticesinde görmekteyiz. Bunun ile bir¬likte şunu rahatlıkla söyleyebileceğimi¬zi düşünüyoruz:
   Genelde siyer müktesebatı ve hadisler üzerinden Hz. Peygamber'i (sas) anlama ve anlatma süreçlerinde ortaya çıkan ifrat ve tefrit yaklaşımlı söylemler olmadan da mutedil, Kur'ân'ın ve tarihî gerçekli¬liklerin ışığında Hz. Peygamber'i (sas) ve ashâbını anlamanın ve anlatabilmenin orta bir yolunun mümkün olabilirliğini bir nebze olsun göstermeyi başarabildi¬ğimizi düşünüyoruz. Tüm tecrübesizlik ve noksanlıklarımıza rağmen... Hele ki günümüzde sosyal medya ve farklı plat¬formlarda yaşanan bir takım aşırılıkları gördüğümüzde, gerçekleştirmeye çalış¬tığımız bu mutedil yolun ümmetin gele¬ceği açısından ne denli önemli bir usûl olduğunu daha iyi kavramaktayız.
   Geçen sayılardan hatırlayacağınız üze¬re seçtiğimiz kapak konularımız temel İslâmî kaynaklar/kavramları ile (Kur'ân, sünnet, hadis ve sahâbe) siyerin müna¬sebetlerini işlemeye çalışmıştık. Her biri inanç ve amel boyutunda bir Müslüma¬nın temel referansları olan bu kavram¬lar ile siyerin irtibatını araştırmak ile siyerin kendi başına müstakil bir ilmi alanı olmasının yanında esasen büyük İslâm düşünce havzasının bir ürünü ol¬duğu vurgusuna dikkatleri çekmek is¬tedik. Bu sayımızdan itibaren ise günü¬müzde sıklıkla dile getirdiğimiz, pekçok ilmi ve toplumsal platformalarda, doğu¬da ve batıda bir çok insanın artık gün¬lük hayatını da geleceğini de yakından ilgilendiren bazı İslâmî kavram ve de¬ğerleri siyer penceresinden işlemeye ça¬lışacağız. Bu sayımız için ele aldığımız kavram ise cihaddır.
   Ümmetin ve insanlığın cihad ile imtihanı
   Yüzlerce ayet-i kerimede ve hadis-i şerif¬lerde farklı ifade biçimlerinde yer alan nebevî mirasın önemli bir kavramı olan cihad, diğer kardeş kavramlarda/değer¬lerde olduğu gibi kıymetsiz ellerde de¬ğersizleştirilme çalışmalarına maruz kal¬mıştır ne yazık ki. Üstad Said Nursî'nin veciz ifadesiyle söylersek manzara-yı umumi aynen şöyledir: "Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hami-yet libasını giymiş. Cihada, bağy ismi ta¬kılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, sûretlerini mübadele etmişler."
   Cihad gibi insanı; nefsine, insanlara, madde ve tabiata kul ve köle olmaktan kurtaran bir kavram/değer, günümüz¬de bunun tam tersi bir mana ile anla¬şılıyor ve yaşanıyor. Peki bu kavramın Kur'ân-ı Kerîm'de, Hz. Peygamber (sas) ve ashâbın dünyasındaki yeri neydi ve nasıl anlaşılıyor ve yaşanıyordu?
   İşte bu sayımızda bu sorunun yanıtları¬nı değerli araştırmacı hocalarımızın ya¬zıları üzerinden anlamaya çalışacağız.


   Bu sayımızda kimler var?
   "İslâm'ın Zirvesi Cihad" başlığı altındaki kapak konumuzu Ahmet Özel, Abdulha¬mit Birışık, Muhammed Emin Yıldırım ho¬calarımızın yazılarıyla değerlendirmeye çalıştık. Söyleşi bölümümüzün bu sayı¬daki konuğu Âdem Apak hocamız oldu. Oldukça ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleş¬tirdik kendisiyle. Ayrıca "İlk hicret yur¬du Habeşistan" yazısı ile Levent Öztürk hocamız ve "Nebevi Mirasın Müdevvini: ez-Zührî" yazısı ile de Recep Gürkan Gök¬taş
   bu sayımızı zenginleştiren kalemler arasında yer almıştır.
   "Asr-ı Saâdet'ten Günümüze Cihad" başlı¬ğı altında ele aldığımız dosya bölümün¬de ise Ahmet Yaman, Yusuf Ziya Keskin, Cafer Karadaş, Hülya Terzioğlu hocala¬rımızın yazılarını bulacaksınız.
   Miladî 2018 yılının tüm insanlığa ve alem-i İslâm'a barış, huzur ve esenlik getirmesi duasıyla...
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   -   
   -   
   2
   -   
   -   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,65   
   15,30   
   3
   5,15   
   15,45   
   6
   2,73   
   16,35   
   9
   1,87   
   16,80   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat