MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

PEYGAMBERLER TARİHİ

9789757574620 KAYIHAN YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Yiğit
GTIN: 9789757574620
Basım Tarihi : Aralık
Stok: 61
Teslim süresi
18 Kasım 2019 Pazartesi
Kategoriler
İmam-ı Rabbani hazretleri bir mektubunda buyuruyor ki (3.c 36. M ) "Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki, bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akılla anlaşılabilseydi, peygamberler gönderilmezdi" Peygamberlerin gönderilmesi Allahü teala`nın en büyük nimetidir. Peygamberler tarihi, insanlık tarihinin mihverini teşkil eden tevhid-küfür mücâdelesi bakımından da, insanlık tarihinin en ibretâmiz ve en çarpıcı bir özeti durumundadır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de insanların hangi hâl üzere bulunmaları durumunda nelerle karşılaşacakları hususu, tekrar tekrar gündeme getirilmiştir. Bu çarpıcı sahneler, yeri geldikçe insanlığın ibret nazarlarına sunulmuştur. Dolayısıyla peygamberler tarihi, her insanı, özellikle de her müslümanı doğrudan ilgilendiren bir bilgi alanıdır Ferdî ve sosyal hayatta Allah Teâlâ’nın irâdesi istikâmetinde hayat sürmenin mukaddes mücâdelesini veren peygamberlerden her biri, bilindiği gibi, küfür ehlinin düşmanlığıyla karşılaşmıştı. İnkârcılar, her peygamberin karşısına dikilmişler, içine dalmış oldukları sapık inançlar ve ahlâksızlık adına onlara düşman kesilmişlerdi. Ancak peygamberler, kendilerine yapılan her türlü kötülüklere rağmen, Cenab-ı Hakk’ın uhdelerine tevdi etmiş olduğu bu önemli görevi yerine getirmek için insan üstü gayret sarfettiler. Kendilerine iman eden mü’minleriyle birlikte inançları uğrunda her türlü sıkıntıya katlanabileceklerini, gerektiğinde canları dahil her şeylerini feda edebileceklerini gösterdiler Bu titiz çalışmada insanların en üstününü tanıyıp, insanlığı sonsuz mutluluğa ve yaradılış amacına çağıran, insanlık tarihine en şerefli sayfaları yazmış bulunan Peygamberleri tanıyacağız. Peygamberleri tanıtırken Kur’ân-ı Kerim’de ve hadis kaynaklarında verilen bilgileri esas almaya çalıştık; diğer kaynaklarda yer alan bilgileri ise, daha ziyâde tenkid veya mukayese için, ya da tamamlayıcı malûmat olarak kullandık. Birinci bölümde peygamberlik müessesesini inceledik. Daha sonra ise Hz. Âdem’den itibaren her peygambere bir bölüm ayırdık. Sonuncuları olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında müstakil bir kitap hazırlayacağımız için, çalışmamızı Hz. İsa ile tamamladık Peygamberler Tarihi kitabı bir ilk`i de gerçekleştiriyor. Özenle hazırlanmış haritalarla hadiselerin oluş yerleri ve dinlerin çıkış yerlerini ana hatlarıyla takdim ediyor.
Ürün Özellikleri
YayınEvi KAYIHAN YAYINLARI
Yazar Prof. Dr. İsmail Yiğit
Basım Tarihi Aralık
Sayfa Sayısı 1
ISBN 9789757574620
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi KAYIHAN YAYINLARI
Yazar Prof. Dr. İsmail Yiğit
ISBN 9789757574620
Ürün Özellikleri
YayınEvi KAYIHAN YAYINLARI
Yazar Prof. Dr. İsmail Yiğit
Basım Tarihi Aralık
Sayfa Sayısı 1
ISBN 9789757574620
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi KAYIHAN YAYINLARI
Yazar Prof. Dr. İsmail Yiğit
ISBN 9789757574620