MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

OSMANLI HUKUKUNDA MODERNLEŞME SÜRECİ

9786055978716 ESKİYENİ YAYINLARI AHMET YUSUF YILMAZ
GTIN: 9786055978716
Basım Tarihi : Nov 5 2019 12:00AM
Basım Tarihi : Nov 5 2019 12:00AM
Stok: 88
Teslim süresi
31 Mart 2020 Salı
Kategoriler
Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki yönetimi, ekonomisi, hukuku, askeri yapısı devrin özelliklerine ayak uyduramamıştır. Bu açmazdan kurtulmak için Osmanlı Devlet’inde bulunan devlet adamları bir takım modernleşme hareketlerine girişmiştir. Bu modernleşme hareketlerinden birisi de Türkiye Cumhuriyeti hukukunun temellerini oluşturan hukuk alanında yapılan reformlardır. Ancak Avrupa’da gerçekleştirilen reformlar başarıya ulaşırken; Osmanlı Devleti’ndeki reformlardan istenen başarı elde edilememiştir. Reformların yapılmasında rol oynayan devlet adamları, yapılan düzenlemeler ile Osmanlı Devleti’nin eski ihtişamına ulaşmasının mümkün olacağını düşünüyorlardı. Fakat uygulanmaya çalışılan reformlar ile halk üzerindeki etkileri, reformların başarılı olmasını engellemiştir. Bu çalışmada temel olarak Osmanlı hukukunda yaşanan modernleşme hareketlerinin tarihsel süreçleri, Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısı, kurumları, gerçekleştirilen reformlar sonucunda devletin yaşadığı zorluklar, toplumsal çöküntüler ve sebepleri açıklanmıştır. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ’NDE BATILILAŞMA SÜRECİNİN İDARİ VE HUKUKİ YANSIMALARI 1.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE BATILILAŞMA 1.1.1. Batılılaşma 1.1.2. Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma Süreci Çözülme Devri Ürünüdür 1.1.3. Osmanlı Devleti’nde Hukuki Açıdan Batılılaşma 1.2. OSMANLI KLASİK YÖNETİM BİÇİMİ 1.2.1 Padişah ve Saray 1.2.2. Vezirlik 1.2.3. Yargı Örgütü 1.2.4. İlmiye Örgütü 1.2.5. Askeri Örgüt 1.2.6. Maliye Örgütü 2. BÖLÜM OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUKi MODERNLEŞME HAREKETLERİ SENED-İ İTTİFAK TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANI DÖNEMLERİ 2.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN TARİHÇESİ 2.1.1. Kâtip Çelebi: Düsturu’l-Amel Fi Islahi’l -Halel 2.1.2. Koçi Bey: Koçi Bey Risalesi 2.1.3. Defterdar Sarı Mehmet Paşa: Nesayihu’l- Vüzera Ve’l-Ümera 2.1.4. Koca Sekbanbaşı: Hulasatu’l-Kelam Fi Reddi’l- Avam 2.2. SENED-İ İTTİFAK 2.3. GÜLHANE HATTI HÜMAYUNU (TANZİMAT FERMANI) DÖNEMİ 2.3.1. Tanzimatı hazırlayan olaylar 2.3.2. Fermanın İçeriği 2.3.3 Tanzimat Dönemi ve Sonuçları 2.4. ISLAHAT FERMANI DÖNEMİ 3. BÖLÜM 1876 ANAYASASI (I. MEŞRUTİYET) DÖNEMİ 3.1. MEŞRUTİYETİ HAZIRLAYAN OLAYLAR 3.1.1. Siyasal ve Sosyal Olaylar 3.1.2. Ekonomik Olaylar 1.3. Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi 3.2. 1876 ANAYASA’SININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANMASI 3.2.1 Genel Olarak 3.2.2. Yasama 3.2.3. Yürütme 3.2.4 Yargı 3.2.5. Temel Hak ve Özgürlükler 3.2.6. 1876 Anayasası’nın Uygulanması 3.3. İKİNCİ MEŞRUTİYET REJİMİ VE 1909 YILINDA ANAYASA’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 3.3.1. İkinci Meşrutiyeti Hazırlayan Olaylar 3.3.2. İkinci Meşrutiyet Yönetimi 3.3.3. 1909 Anayasa Değişiklikleri 3.3.4. 1909 Yılından Sonra Anayasa’da Yapılan Değişiklikler 4. BÖLÜM TANZİMAT’TAN OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞINA KADAR KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4.1. KAMU HUKUKU ALANINDA YAPILAN REFORMLAR 4.1.1. İdare Hukuku Alanında 4.1.2. Ceza Hukuku Alanında 4.1.3. Ticaret Usulü Alanında 4.1.4. Hukuk Muhakemeleri Usulü Alanında 4.1.5. Toprak Hukuku 4.1.6. Yargı Teşkilatının Kurulması 4.1.7. Avukatlık Kurumu 4.1.8. Noterlik Kurumu 4.2. ÖZEL HUKUK ALANINDA YAPILAN REFORMLAR 4.2.1. Arazi hukuku 4.2.2. Kara Ticaret Hukuku 4.2.3. Deniz Ticaret Hukuku 4.2.4. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu (Mecelle) 4.2.5. Hukuk-u Aile Kararnamesi
Ürün Özellikleri
YayınEvi ESKİYENİ YAYINLARI
Yazar AHMET YUSUF YILMAZ
Basım Tarihi Nov 5 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 219
ISBN 9786055978716
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ESKİYENİ YAYINLARI
Yazar AHMET YUSUF YILMAZ
Basım Tarihi Nov 5 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 219
ISBN 9786055978716
Basım Dili TÜRKÇE
Ürün Özellikleri
YayınEvi ESKİYENİ YAYINLARI
Yazar AHMET YUSUF YILMAZ
Basım Tarihi Nov 5 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 219
ISBN 9786055978716
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ESKİYENİ YAYINLARI
Yazar AHMET YUSUF YILMAZ
Basım Tarihi Nov 5 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 219
ISBN 9786055978716
Basım Dili TÜRKÇE