MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

9786058096820 BİLAY Abdullah Kahraman
GTIN: 9786058096820
Basım Tarihi : Aralık
Stok: 337
Teslim süresi
29 Mart 2020 Pazar
Kategoriler
İslam Hukukuna Giriş kitabının temel amacı İslam hukuk sistemini tanıtmak, hukuk sisteminin mahiyeti, tarihî gelişimi ve temel kavramları hakkında başlangıç seviyesinde bilgi vermektir. Bu kitap, İslam hukuku alanında genel bilgi edinmek isteyenleri ve özellikle İlahiyat Lisans öğrencilerini İslam hukukunun konu ve problemlerine hazırlayıcı bir işlev görmektedir. Kitap, hukukun tanımı, mahiyeti, oluşumu, tarihi, dönemleri, ekolleri, literatürü ve temel kavramları hakkında bilgi vermektedir. Elinizdeki kitabın benzerlerinden bazı farklı yönlerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu kitapta, İslam hukuku açısından gerçeği tam olarak yansıtmayan, bir ölçüde saptıran ve şartlandırma meydana getiren dönemleme sistemine alternatif yeni bir dönemleme yapılmıştır. Fıkhın temeli mezhepler olduğundan kitapta mezheplerin teşekkülü üzerinde biraz fazla durulmuştur. Bunun için günümüzde mezheplere giriş mahiyetinde telif edilmiş bulunan kitaplardan hareketle bir tasnif oluşturulmuştur. Ayrıca bu kitapta İslam hukukunun Selçuklu, Osmanlı ve belli başlı Türk ve İslam devletlerindeki uygulamalarına da kısaca işaret edilmiştir. Mezhepler kendi içinde oluşum ve gelişim açısından dönemlere ayrılmış, literatürü de fıkhın alt dallarına ve yine dönemlere göre tasnif edilmiştir. Kitabın sonunda genel hukuk prensipleri sayılan küllî kaidelere kısa açıklamalarla yer verilmiştir.
Ürün Özellikleri
YayınEvi BİLAY
Yazar Abdullah Kahraman
Basım Tarihi Aralık
Sayfa Sayısı 1
ISBN 9786058096820
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi BİLAY
Yazar Abdullah Kahraman
ISBN 9786058096820
Ürün Özellikleri
YayınEvi BİLAY
Yazar Abdullah Kahraman
Basım Tarihi Aralık
Sayfa Sayısı 1
ISBN 9786058096820
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi BİLAY
Yazar Abdullah Kahraman
ISBN 9786058096820