MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

HADİS ŞERH GELENEĞİNDE HAŞİYE VE TALİKALAR

9786052105443 ENDÜLÜS YAYINLARI SEZAİ ENGİN
GTIN: 9786052105443
Basım Tarihi : Dec 23 2019 12:00AM
Basım Tarihi : Dec 23 2019 12:00AM
Basım Tarihi : Dec 23 2019 12:00AM
Stok: 27
Teslim süresi
31 Mart 2020 Salı
Kategoriler
Hadis Şerh Geleneğinde Haşiye ve Talikalar Sezai Engin Endülüs Yayınları İslâmî ilimlerin teşekkül sürecini takiben telif geleneğin­de sistematik şerh yazıcılığı ortaya çıkmıştır. Ana ve merkez metinlerin okuyucu veya muhatap tarafından daha iyi anla­şılmasını sağlamaya dönük bir çabanın ürünü olan şerhler, ilmî disiplinlere ait gayet zengin literatürlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Şerhlerin mütemmim cüzü olarak kabul edilen hâşiye ve ta’lîkalar da söz konusu literatürlerin gelişi­mine ciddi katkı sunmuşlardır. Daha öz ve pratik fayda yönü ağır basan çalışmalar olarak tavsif edilebilecek hâşiye ve ta‘lîkalar, diğer alanlarda olduğu gibi hadis şerh geleneğinin oluşum ve olgunlaşma süreçlerinde etkili olmuştur. Bütün­cül şerh faaliyetinin yamnda metinde anlaşılamayacağı dü­şünülen yerleri öne çıkaran bu çalışmaların, hadis literatü­ründe kısmen dikkatlerden kaçtığı söylenebilir. Çalışmada, hadis ve ilimlerinde hâşiye ve ta‘lîka yazıcılığının ortaya çıkış süreci değerlendirilmiş, telif edilmiş hâşiye ve talikala­rın literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca öne çıkan bazı çalış­malar üzerinden muhteva analizi yapılarak bu iki türün ka­rakteristik bazı özelliklerinin tespitine çalışılmıştır.
Ürün Özellikleri
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE
Ürün Özellikleri
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi ENDÜLÜS YAYINLARI
Yazar SEZAİ ENGİN
Basım Tarihi Dec 23 2019 12:00AM
Sayfa Sayısı 344
ISBN 9786052105443
Basım Dili TÜRKÇE