Din Felsefesine Giriş

Din Felsefesine Giriş

ISBN
9786055978136
Boyut
135-210
Sayfa Sayısı
192
Basım Yeri
Ankara
Baskı
1
Basım Tarihi
2012-05
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Stok Miktarı: 11
40,00 TL
9786055978136
57711
Din Felsefesine Giriş
Din Felsefesine Giriş
Eski Yeni Yayınları
40.00
Bu kitabın konusu ve amacı bir din felsefesi yapmak değildir. Burada üzerinde durmak istediğimiz şey, din felsefesi denen disiplini tanıtmaktır. Dolayısıyla akla gelebilecek şu ilk sorulara cevap aramaktır:
Din felsefesi nedir? Ayrı otonom bir disiplin midir? Ayrı bir disiplin ise, doğrudan felsefî bir disiplin mi yoksa dinî bir disiplin midir? Din felsefesinin kendine has bir metodu var mıdır? Din felsefesi konusunda farklı anlayışlar var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? Dinler tarihi, din sosyolojisi, din fenomenolojisi, kelam veya teoloji gibi diğer din ilimleri arasında din felsefesinin yeri ve önemi nedir?
Bu ve benzer sorulara cevaplar arayarak, öncelikle öğrenciye ve okuyucuya doğrudan din felsefesini bir disiplin olarak tanıtmak, esas amacımızdır.

İçindekiler:

ÖNSÖZ
KİTABIN KONUSU VE AMACI
BİRİNCİ BÖLÜM
TARİHİ BOYUT
DEYİM VE DİSİPLİN OLARAK DİN FELSEFESİNİN TARİHÇESİ
A. BATIDA DİN FELSEFESİ
B. TÜRKİYEDE DİN FELSEFESİ
C. DİN FELSEFESİNİN DOĞUŞ ORTAMI VE NEDENLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
DOKTRİNER BOYUT
I. HEGELİN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
DİNİN TENKİTÇİ FELSEFÎ SAVUNMASI
A. DİN FELSEFESİNİN TARİFİ
1. Din Felsefesinin Tanımı
2. Din Felsefesinin Konusu
3. Din Felsefesinin Amacı ve Önemi
4. Din Felsefesinin Zorunluluğu
5. Din Felsefesi ve Yöntem
B. DİN FELSEFESİ VE DİĞER FELSEFİ DİSİPLİNLER
1. Din Felsefesi ve Metafizik
2. Din?Felsefesi ve Aklî Teoloji
3. Din Felsefesi ve Genel Felsefe
C. DİN FELSEFESİ DOKTRİNİ
1. Din Felsefesinin Temel Prensipleri
a. Dinlerin Diyalektik ve Tarihî Gelişimi
b. Panmantıkçılık (Panlogisme)
c. Şuûrsal Tecrübecilik
2. Din Felsefesinin Yapısı
3. Din Anlayışı
a. Din Kavramı
aa. Tarihi Din Kavramı
ab. Mutlak Din Kavramı
b. Allah Anlayışı
c. Dinin Yapısı ve Yapısal Unsurları
ca. Din ve Felsefe
cb. Din ve Sanat
cd. Din ve Devlet
d. Değerlendirme ve Tenkit
II. J.-J. GOURDUN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
DİNİN VE DİNÎ OLGUNUN MANTIKSAL TAYİNİ
1. Din Felsefesinin Tarifi ve Konusu
a. Dinin Sahasının Belirlenmesi
b. Din Olgusunun ve Sürecinin İncelenmesi
2. Din Felsefesinin Yapısal Özelliği
3. Din Felsefesi ve Diğer İlimler
a. Din Felsefesi ve İlk Felsefe
b. Din Felsefesi ve Metafizik
c. Din Felsefesi ve Felsefi Psikoloji veya Metapsişik
d. Din Felsefesi ve Teoloji
4. Din Felsefesinin Yöntemi
5. Din Felsefesi ve Din
a. Dinin Tarifi
b. Din Sahası
c. Din ve Bilim
d. Din ve Allah
6. Değerlendirme ve Tenkit
III. P. ORTÉGATIN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
FİLOZOFLARIN DİN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN
TENKİDİ
1. Din Felsefesinin Tarifi ve Konusu
a. Madde ve Ruh Antinomisi
b. Düşünce ve Fiil Antinomisi
c. İçkinlik ve Aşkınlık Antinomisi
d. Birey ve Toplum Antinomisi
2. Din Felsefesinin Kısımları
3. Din Felsefesi ve Diğer İlimler
a. Empirik İnceleme
b. Felsefî İnceleme
c. Teolojik İnceleme
4. Din Felsefesinin Yöntemi
5. Din Nedir?
a. Dinin Tarifi
aa. Sosyolojik Tarif
ab. Entelektüalist Tarif
ac. Dinamik Tarif
ad. Egzistansiyalist Tarif
ae. Sentetik Tarif
b. Dinin Menşei ve Tabiatı
ba. Tarihî ve Empirik Nazariyeler
Max Müllerin Algı Nazariyesi
Tahayyül Nazariyesi
Empirik Akıl Nazariyesi
bb. Dinamik Nazariyeler
Feuerbachın Nazariyesi
Sihir (Magic)
Marksizm
Cinsel İçgüdü
Kötümserlik Hissi Nazariyesi
bc. Sosyal Nazariyeler
Sosyal Psikoloji Nazariyesi
Sosyal Evrim Nazariyesi
Sosyolojik Nazariye
Ortégatya Göre Din
6. Değerlendirme ve Tenkit
IV. M. Ş. TUNÇUN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
DİNİN DEĞER FELSEFESİNİ YAPMAK
1. Din Felsefesinin Tanımı ve Konusu
2. Din Felsefesine İhtiyaç ve Amacı
3. Din Felsefesinin Dayanağı ve Yöntemi
4. Din Felsefesi ve Felsefe
5. Din Felsefesi ve Dini Disiplinler
6. Din Nedir?
7. Değerlendirme ve Tenkit
V. H. DUMÉRYNİN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
BİR DİNİN TENKİDCİ FELSEFÎ YORUMU VE DİN BİLİMLERİNİN TENKİDİ
1. Din Felsefesi ve Dinî Felsefe
2. Din Felsefesinin İmkanı Meselesi
3. Dinin, Felsefenin Konusu Olması Meselesi
4. Din Felsefesinin Tanımı ve Konusu
5. Din Felsefesi ve Dinler?Tarihi
6. Din Felsefesinin Yöntemi
a. Açıklama Yöntemi (Méthode dExplication)
b. Yüzleştirme Yöntemi (Méthode de Confrontation)
c. Öncelik Yöntemi (Méthode dAnticipation)
d. İdrak Yöntemi (Méthode de Compréhension)
da. Özsel İndirgeme (la réduction eidétique)
db. Fenomenolojik İndirgeme
dc. Teşkil Etme veya Yeniden Teşkil Etme Derecesi
e. Temyiz Yöntemi (Méthode de Discrimination)
7. Din Felsefesinin Amacı
8. Din Felsefesi ve Din İlimleri
a. Karşılıklı İlişki
b. İçten İlişkiler
9. Yorum ve Değerlendirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NASIL BİR DİN FELSEFESİ?
A. DİN FELSEFESİNİN İMKANI PROBLEMİ
1. Din veya Felsefenin Önceliği
2. Neye Din Felsefesi Denebilir?
B. GENETİK VE İŞLEVSEL BİR DİN FELSEFESİ
DİN FELSEFESİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR
 • Açıklama
  • Bu kitabın konusu ve amacı bir din felsefesi yapmak değildir. Burada üzerinde durmak istediğimiz şey, din felsefesi denen disiplini tanıtmaktır. Dolayısıyla akla gelebilecek şu ilk sorulara cevap aramaktır:
   Din felsefesi nedir? Ayrı otonom bir disiplin midir? Ayrı bir disiplin ise, doğrudan felsefî bir disiplin mi yoksa dinî bir disiplin midir? Din felsefesinin kendine has bir metodu var mıdır? Din felsefesi konusunda farklı anlayışlar var mıdır? Varsa, bunlar nelerdir? Dinler tarihi, din sosyolojisi, din fenomenolojisi, kelam veya teoloji gibi diğer din ilimleri arasında din felsefesinin yeri ve önemi nedir?
   Bu ve benzer sorulara cevaplar arayarak, öncelikle öğrenciye ve okuyucuya doğrudan din felsefesini bir disiplin olarak tanıtmak, esas amacımızdır.

   İçindekiler:

   ÖNSÖZ
   KİTABIN KONUSU VE AMACI
   BİRİNCİ BÖLÜM
   TARİHİ BOYUT
   DEYİM VE DİSİPLİN OLARAK DİN FELSEFESİNİN TARİHÇESİ
   A. BATIDA DİN FELSEFESİ
   B. TÜRKİYEDE DİN FELSEFESİ
   C. DİN FELSEFESİNİN DOĞUŞ ORTAMI VE NEDENLERİ
   İKİNCİ BÖLÜM
   DOKTRİNER BOYUT
   I. HEGELİN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
   DİNİN TENKİTÇİ FELSEFÎ SAVUNMASI
   A. DİN FELSEFESİNİN TARİFİ
   1. Din Felsefesinin Tanımı
   2. Din Felsefesinin Konusu
   3. Din Felsefesinin Amacı ve Önemi
   4. Din Felsefesinin Zorunluluğu
   5. Din Felsefesi ve Yöntem
   B. DİN FELSEFESİ VE DİĞER FELSEFİ DİSİPLİNLER
   1. Din Felsefesi ve Metafizik
   2. Din?Felsefesi ve Aklî Teoloji
   3. Din Felsefesi ve Genel Felsefe
   C. DİN FELSEFESİ DOKTRİNİ
   1. Din Felsefesinin Temel Prensipleri
   a. Dinlerin Diyalektik ve Tarihî Gelişimi
   b. Panmantıkçılık (Panlogisme)
   c. Şuûrsal Tecrübecilik
   2. Din Felsefesinin Yapısı
   3. Din Anlayışı
   a. Din Kavramı
   aa. Tarihi Din Kavramı
   ab. Mutlak Din Kavramı
   b. Allah Anlayışı
   c. Dinin Yapısı ve Yapısal Unsurları
   ca. Din ve Felsefe
   cb. Din ve Sanat
   cd. Din ve Devlet
   d. Değerlendirme ve Tenkit
   II. J.-J. GOURDUN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
   DİNİN VE DİNÎ OLGUNUN MANTIKSAL TAYİNİ
   1. Din Felsefesinin Tarifi ve Konusu
   a. Dinin Sahasının Belirlenmesi
   b. Din Olgusunun ve Sürecinin İncelenmesi
   2. Din Felsefesinin Yapısal Özelliği
   3. Din Felsefesi ve Diğer İlimler
   a. Din Felsefesi ve İlk Felsefe
   b. Din Felsefesi ve Metafizik
   c. Din Felsefesi ve Felsefi Psikoloji veya Metapsişik
   d. Din Felsefesi ve Teoloji
   4. Din Felsefesinin Yöntemi
   5. Din Felsefesi ve Din
   a. Dinin Tarifi
   b. Din Sahası
   c. Din ve Bilim
   d. Din ve Allah
   6. Değerlendirme ve Tenkit
   III. P. ORTÉGATIN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
   FİLOZOFLARIN DİN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN
   TENKİDİ
   1. Din Felsefesinin Tarifi ve Konusu
   a. Madde ve Ruh Antinomisi
   b. Düşünce ve Fiil Antinomisi
   c. İçkinlik ve Aşkınlık Antinomisi
   d. Birey ve Toplum Antinomisi
   2. Din Felsefesinin Kısımları
   3. Din Felsefesi ve Diğer İlimler
   a. Empirik İnceleme
   b. Felsefî İnceleme
   c. Teolojik İnceleme
   4. Din Felsefesinin Yöntemi
   5. Din Nedir?
   a. Dinin Tarifi
   aa. Sosyolojik Tarif
   ab. Entelektüalist Tarif
   ac. Dinamik Tarif
   ad. Egzistansiyalist Tarif
   ae. Sentetik Tarif
   b. Dinin Menşei ve Tabiatı
   ba. Tarihî ve Empirik Nazariyeler
   Max Müllerin Algı Nazariyesi
   Tahayyül Nazariyesi
   Empirik Akıl Nazariyesi
   bb. Dinamik Nazariyeler
   Feuerbachın Nazariyesi
   Sihir (Magic)
   Marksizm
   Cinsel İçgüdü
   Kötümserlik Hissi Nazariyesi
   bc. Sosyal Nazariyeler
   Sosyal Psikoloji Nazariyesi
   Sosyal Evrim Nazariyesi
   Sosyolojik Nazariye
   Ortégatya Göre Din
   6. Değerlendirme ve Tenkit
   IV. M. Ş. TUNÇUN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
   DİNİN DEĞER FELSEFESİNİ YAPMAK
   1. Din Felsefesinin Tanımı ve Konusu
   2. Din Felsefesine İhtiyaç ve Amacı
   3. Din Felsefesinin Dayanağı ve Yöntemi
   4. Din Felsefesi ve Felsefe
   5. Din Felsefesi ve Dini Disiplinler
   6. Din Nedir?
   7. Değerlendirme ve Tenkit
   V. H. DUMÉRYNİN DİN FELSEFESİ ANLAYIŞI
   BİR DİNİN TENKİDCİ FELSEFÎ YORUMU VE DİN BİLİMLERİNİN TENKİDİ
   1. Din Felsefesi ve Dinî Felsefe
   2. Din Felsefesinin İmkanı Meselesi
   3. Dinin, Felsefenin Konusu Olması Meselesi
   4. Din Felsefesinin Tanımı ve Konusu
   5. Din Felsefesi ve Dinler?Tarihi
   6. Din Felsefesinin Yöntemi
   a. Açıklama Yöntemi (Méthode dExplication)
   b. Yüzleştirme Yöntemi (Méthode de Confrontation)
   c. Öncelik Yöntemi (Méthode dAnticipation)
   d. İdrak Yöntemi (Méthode de Compréhension)
   da. Özsel İndirgeme (la réduction eidétique)
   db. Fenomenolojik İndirgeme
   dc. Teşkil Etme veya Yeniden Teşkil Etme Derecesi
   e. Temyiz Yöntemi (Méthode de Discrimination)
   7. Din Felsefesinin Amacı
   8. Din Felsefesi ve Din İlimleri
   a. Karşılıklı İlişki
   b. İçten İlişkiler
   9. Yorum ve Değerlendirme
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   NASIL BİR DİN FELSEFESİ?
   A. DİN FELSEFESİNİN İMKANI PROBLEMİ
   1. Din veya Felsefenin Önceliği
   2. Neye Din Felsefesi Denebilir?
   B. GENETİK VE İŞLEVSEL BİR DİN FELSEFESİ
   DİN FELSEFESİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   -   
   -   
   2
   -   
   -   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,00   
   40,00   
   2
   20,40   
   40,80   
   3
   13,73   
   41,20   
   6
   7,27   
   43,60   
   9
   4,98   
   44,80   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat