MÜŞTERİ HİZMETLERİ
KATEGORİLER

Batı’nın Kaynakları (2 Cilt Takım)

9789944105156 AÇILIM KİTAP Mark A. Kishlansky
GTIN: 9789944105156
Basım Tarihi : Ocak
Stok: 12
Teslim süresi
20 Kasım 2019 Çarşamba
Kategoriler

• Batı Medeniyeti’ni oluşturan felsefi, siyasi, kültürel kodlar nelerdir?


• Batı Medeniyeti’nin oluşumu, hangi evrelerden geçmiştir?


• Batı Medeniyeti’nin diğer dünya medeniyetleri karşısındaki yeri nedir ve onlarla ilişkileri nasıl
olmuştur?


• Batı Medeniyeti’ne karşı duruşlar, etrafında yapılan tartışmalar nelerdir?


• Batı Medeniyeti insanlığa neler yaşatmıştır, insanlığın geleceği için alternatif olabilmekte
midir?


Elinizdeki eser, Harvard Üniversitesi tarih bölümü profesörlerinden Mark A. Kishlansky ta- rafından hazırlanmıştır ve Batı Medeniyeti’nin kültürel, edebi, felsefi ve siyasal köklerini anlama noktasında işlevsel bir çalışmadır. Batı Medeniyeti’nin gelişim seyrini M.Ö. iki bin- li yıllardaki yaratılış destanlarından başlatıp Antik Yunan dönemi, Roma dönemi, ortaçağ, rönesans, reform dönemleri ve nihayet yirminci yüzyıla gelerek tarihsel verilerle özetler. Bugünkü Batı  Medeniyeti’nin, Batı dünyasının felsefi, sosyolojik, kültürel, dini, siyasi veç- helerinin temelleri niteliğindeki öncelikli belgeler, şahsiyetler ve olaylar kitaba önemli bir referans kaynak özelliği kazandırmıştır.


Eserin ayırt edici vasfı belgelerden oluşmasıdır. Belgeler, Batı Medeniyeti’nin kodlarını dengeli bir seçki manzumesiyle yakalamayı mümkün kılacak şekilde seçilmiştir ve her bir belge okunduğunda, o belge hakkında okuyucunun zihninde belirli bir fikir oluşabilmek- tedir. Böylece okuyucu, hem bir belge okumanın tadını almış olmakta, hem de bu belge- nin genel anlamda Batı düşüncesi içerisindeki önemine dair bir fikir edinebilmektedir. Bu yönüyle, Kishlansky’nin bu çalışmasını, sadece bir ‘derleme’ olarak düşünmemek gerekir. Bu çalışma, aslında, Batı Medeniyeti’nin‘neliği’ne dair bilgi edinmek isteyenlerin ilk elden başvurabileceği bir kaynak eser olarak da işlev görebilir. Kishlansky’nin de ifade ettiği gibi, eseri, müfredat programları içerisinde değerlendirmek bile mümkündür. Hem format ola- rak hem de içerik olarak, eser buna müsaittir. Belki bundan daha önemlisi, okuyucunun, kitabı okuduktan sonra, orijinal metinlerin asıllarına ulaşıp, bütün metinleri baştan sona ihtiyacı duymasıdır.

Ürün Özellikleri
YayınEvi AÇILIM KİTAP
Yazar MARK A. KİSHLANSKY
Boyut 15 x 23
Basım Tarihi Ocak
Sayfa Sayısı 1213
ISBN 9789944105156
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi AÇILIM KİTAP
Yazar MARK A. KİSHLANSKY
ISBN 9789944105156
Ürün Özellikleri
YayınEvi AÇILIM KİTAP
Yazar MARK A. KİSHLANSKY
Boyut 15 x 23
Basım Tarihi Ocak
Sayfa Sayısı 1213
ISBN 9789944105156
Basım Dili TÜRKÇE
YayınEvi AÇILIM KİTAP
Yazar MARK A. KİSHLANSKY
ISBN 9789944105156